هزینه و نحوه ارسال کالا

نحوه ارسال کالا

کالا در تبریز، در زمان انتخابی شما با پیک ارسال می شود.

هزینه ارسال فقط برای تبریز 9000 تومان

نحوه ارسال به شهرستان ها

کالا با پست سفارشی به شهرستان ارسال می شود و بسته 3 تا 5 روز کاری بعد از زمان انتخابی شما به دستتان می رسد. بنابراین زمان انتخابی شما برای ارسال، زمانی است که بسته شما در سان رخ آماده ارسال شده و به پست تحویل داده می شود. بسته 3 تا 5 روز کاری بعد از آن به دست شما خواهد رسید.

هزینه ارسال برای آذربایجان شرقی

هزینه ارسال برای آذربایجان شرقی 11,000 و برای استان های دیگر 13,000