جستجو

قوانین و مقررات

· سفارشات مربوط به شهر تبریز، درصورتیکه کمتر از مبلغ 100 هزار تومان باشند، شامل هزینه حمل 5000 تومانی هستند و سفارشات بالاتر از این مبلغ به صورت رایگان ارسال خواهند شد.

· سفارشات مربوط به شهرهای دیگر در صورتیکه کمتر از مبلغ 100 هزار تومان باشند، شامل هزینه 12 هزار تومانی و سفارشات بالاتر از این مبلغ به صورت رایگان ارسال خواهند شد.

· مدت زمان ارسال سفارشات برای شهر تبریز 1 روز کاری و برای سایر شهرهای کشور 3 تا 5 روز کاری خواهد بود.

· کالاهای آرایشی و بهداشتی تنها در صورت پایان تاریخ انقضا، متفاوت بودن کالای دریافتی با سفارش، نداشتن لیبل و یا پروانه وزارت بهداشت به شرط باز نشدن بسته بندی کالا تا 7 روز قابل برگشت می‌باشند.